top of page

STAUPSTUNET

OVERNATTING OG FESTLEGHEITAR I NATURLEGE OMGIVELSAR

staup

Staupstunet eller Staup som garden heiter er eit gamalt og kjent gardstun som ligg ved Løno på Voss. Garden består av totalt 8 bygningar, dei fleste frå 1700-1800 talet. Då Synnøve Selje og Geir Løne kjøpte garden i 2005 hadde det ikkje budd folk der sidan år 1970 og alle bygningane stod til nedfalls . 

Alle husa blei restaurert og tilbakeført til ein tilstand mest mogleg slik det opprinneleg var. Målet var å få eit tun slik det var før i tida, men også funksjonelt til dagens bruk. 

Stovehuset og Kårhuset på tunet vert i dag nytta til utleige og har høg og god standard. Løa er gjort om til ein såkalla "gildehall" og er til utleige for ulike tilskipingar. Perfekt til konfirmasjon, bursdag eller andre samankomstar. 

Du er hjarteleg velkomen til ei overnatting eller samankomst i eit særprega miljø i levande gardshistoriske og fredelege omgivelsar på Staupstunet

staup

Staupstunet eller Staup som garden heiter er eit gamalt og kjent gardstun som ligg ved Løno på Voss. Garden består av totalt 8 bygningar, dei fleste frå 1700-1800 talet. Då Synnøve Selje og Geir Løne kjøpte garden i 2005 hadde det ikkje budd folk der sidan år 1970 og alle bygningane stod til nedfalls . 

Alle husa blei restaurert og tilbakeført til ein tilstand mest mogleg slik det opprinneleg var. Målet var å få eit tun slik det var før i tida, men også funksjonelt til dagens bruk. 

Stovehuset og Kårhuset på tunet vert i dag nytta til utleige og har høg og god standard. Løa er gjort om til ein såkalla "gildehall" og er til utleige for ulike tilskipingar. Perfekt til konfirmasjon, bursdag eller andre samankomstar. 

Du er hjarteleg velkomen til ei overnatting eller samankomst levande gardshistoriske og fredelege omgivelsar på Staupstunet

føl oss på instagram

@staupstunet

Kontakt
bottom of page